SZLAKAMI POLESIA

NAD BRZEGIEM NIEMNA, WŚRÓD BAGIEN POLESIA

GRODNO-WASYLISZKI-NOWOGRÓDEK-MIR-MIŃSK-NIEŚWIEŻ-PIŃSK-ŁOHISZYN-MOTOL