Stali klienci A.T. WILEJKA

KARTY STAŁEGO KLIENTA AT WILEJKA

 

Klientom, którzy często z nami podróżują lub korzystają z naszych usług proponujemy KARTĘ STAŁEGO KLIENTA - NIEBIESKĄ lub KARTĘ STAŁEGO KLIENTA - CZERWONĄ.

 

  • KARTA NIEBIESKA upoważnia każdego indywidualnego posiadacza do 5% zniżki na imprezy orgaznizowane przez

AT WILEJKA, oraz do 5% upustu przy korzystaniu z usług pośrednictwa wizowego.

 

  • KARTA CZERWONA upoważnia każdego indywidualnego posiadacza do 10% zniżki na imprezy orgaznizowane przez

AT WILEJKA, oraz do 10 % upustu przy korzystaniu z usług pośrednictwa wizowego.

 

Oferujemy także KARTĘ STAŁEGO KLIENTA dla FIRM, INSTYTUCJI I INNYCH ORGANIZACJI z nami stale współpracującymi dla indywidualnego wykorzystania przez ich pracowników lub przedstawicieli uprawniającą do:

 

  • NIEBIESKĄ 7% zniżki na imprezy orgaznizowane przez AT WILEJKA, oraz 7% upustu przy korzystaniu z usług pośrednictwa wizowego.

 

  • CZERWONĄ z 15% zniżki na imprezy orgaznizowane przez AT WILEJKA, oraz z 15% upustu przy korzystaniu z usług pośrednictwa wizowego.


Regulamin Kart Stałego Klienta AT WILEJKA:


Zasady otrzymania karty Stałego Klienta - NIEBIESKA


Kartę może otrzymać każda osoba pełnoletnia, która w okresie ostatnich 24 miesięcy uczestniczyła w co najmniej w 3 wycieczkach organizowanych przez AT Wilejka lub min. 3 razy korzystała z pośrednictwa wizowego albo min 4 razy korzystała z obydwu tych ofert. Mogła także skorzystać 8 razy z oferty zakupu biletu autokarowego komunikacji międzynarodowej lub zakupu biletu lotniczego albo min 10 razy wykupywała tylko ubezpieczenie.

Korzystała 6 razy z wyjazdów nie będących imprezami organizowanymi przez nasze biuro ale będącymi ofertami innych tur operatorów z którymi współpracujemy w ramach sprzedaży agencyjnej.

Karta zostaje wydana dla 1 osoby i jest przypisana tylko i wyłącznie do osoby dla której została wystawiona.

 

FIRMY, INSTYTUCJE I INNE ORGANIZACJE które z nami nawiążą współpracuję otrzymują na początek kartę niebieską z 7 % zniżką na nazwę Firmy a dotyczyć ona będzie zniżek dla poszczególnych pracowników tej firmy na imprezy orgaznizowane przez AT WILEJKA, oraz 7% upustu przy korzystaniu z usług pośrednictwa wizowego.

Przy efektywnej wzajemnej współpracy trwającej min 2 lata właściciel AT Wilejka podejmuje decyzję o uhonorowaniu danej firmy, instytucji lub innej organizacji CZERWONĄ KARTĄ STAŁEGO KLIENTA dla tej firmy.

 

Zasady otrzymania karty Stałego Klienta - CZERWONA
Kartę może otrzymać każda osoba pełnoletnia, która w okresie ostatnich 24 miesięcy uczestniczyła w co najmniej w 4 wycieczkach organizowanych przez AT Wilejka lub min. 4 razy korzystała z pośrednictwa wizowego albo min 6 razy korzystała z obydwu tych ofert. Mogła także skorzystać 12 razy z oferty zakupu biletu autokarowego komunikacji międzynarodowej lub zakupu biletu lotniczego albo min 12 razy wykupiła tylko ubezpieczenie. Korzystała 8 razy z wyjazdów nie będących imprezami organizowanymi przez nasze biuro ale będącymi ofertami innych tur operatorów z którymi współpracujemy w ramach sprzedaży agencyjnej.

 

Karta Stałego Klienta przysługuje jedynie osobom pełnoletnim, dlatego należy bezwzględnie podać datę urodzenia. Należy wyrazić zgodę na posiadanie Karty Stałego Klienta, gdyż wiąże się z tym otrzymywanie różnych informacji, między innymi o promocjach, wydarzeniach i aktualnych ofertach (zgoda marketingowa). Brak zgody lub cofnięcie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych jest równoznaczne z tym, że Klient nie może zostać posiadaczem Karty Stałego Klienta. Należy podać aktualny adres korespondencyjny. Jeśli Klient nie będzie chciał podać adresu korespondencyjnego nie może zostać posiadaczem Karty Stałego Klienta. Karta wydawana jest bezpłatnie. Zaginięcie lub zniszczenie karty należy zgłosić w AT WILEJKA lub w biurze agencyjnym. Duplikat karty może zostać wydany

 

Ważność karty


Karta ważna jest 
1 rok od daty jej wydania z możliwością jej automatycznego przedłużona na kolejne lata pod warunkiem, iż Użytkownik karty w ciągu poprzedniego roku uczestniczył w minimum 1 wycieczce organizowanej przez AT Wilejka lub korzystał z pośrednictwa wizowego albo korzystał z obydwu tych ofert. Mogła także korzystać z oferty zakupu biletu autokarowego komunikacji międzynarodowej lub zakupu biletu lotniczego albo wykupywał ubezpieczenie, korzystał z wyjazdów nie będących imprezami organizowanymi przez AT Wilejka

 

Postanowienia końcowe


Dla potrzeb programu rozliczane są tylko wycieczki w których Użytkownik uczestniczył czyli wycieczki zrealizowane, w przypadku rezygnacji lub anulacji imprezy wycieczka nie jest zaliczana do programu.

Zgłoszenia grupowe nie są zaliczane do programu, ani nie podlegają zniżce.

Organizatorem i właścicielem Kart Stałego Klienta jest AT WILEJKA Łódź, ul. Piotrkowska 20. AT WILEJKA zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Karty Stałego Klienta AT WILEJKA, aktualny Regulamin jest zamieszczony na stronie www.wilejka.pl. W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownikowi przysługuje możliwość odstąpienia od programu w trybie natychmiastowym bez żadnych konsekwencji.


Regulamin Karty Stałego Klienta AT WILEJKA wchodzi w życie z dniem 01.06.2020 r. i obowiązuje dla imprez i usług oferowanych od 01.07.2020 r.