Telefon+48 42 6306070
tel/fax +48 42 6306800
tel. kom. +48 577 059 933
Szanowni klienci, biuro jest już czynne! Zapraszamy pon-pt: 10:00-16:00
wycieczki do Wiednia

AGENCJA TURYSTYCZNA

wczasy w Czarnogórze

WCZASY

WYCIECZKI

KONFERENCJE, INCENTIVE

WILEJKA - Wizy Chiny
Wizy RosjaWizy Chiny Wzy IndieWizy KanadaWizy AustraliaWizy Białoruś

Wizy Chiny

WIZA DO CHIN


Wiza turystyczna (L) wydawana jest osobom w celu swobodnego podróżowania po większości regionów Chin jako turyści. Wiza turystyczna może być jedno lub dwukrotna.


Czas:

 • 7 dni – tryb normalny

 • 4 dni – tryb ekspresowyDokumenty:


 • 1 wypełniony wniosek wizowy elektronicznie

 • paszport ważny min. 6 miesięcy dłużej od daty zakończenia ważności wizy

 • 2 kolorowe aktualne zdjęcie paszportowe, twarz na wprost (3,5cm x 4,5cm)

 • rezerwacja lotnicza

 • rezerwacja hotelu

 • ksero pierwszej strony paszportu (strona ze zdjęciem)


Koszt:


445 zł tryb normalny

645 zł tryb ekspresowy

do powyższych sum należy doliczyć koszt pośrednictwa biura


Uwaga


 • od 10 maja 2019 konsulat przyjmuje tylko wnioski uzupełnione elektronicznie.

 • paszport składany w konsulacie Chin musi posiadać 3 całkowicie wolne, czyste obustronne kartki, nie muszą znajdować się obok siebie

 • ważność wizy: od 3 do 6 miesięcy od daty wydania (ostatni wjazd przed końcem upływu ważności wizy)

 • ilość dni: do 30 dni

 • wiza może być jedno lub dwukrotna

 • nasze biuro jest w stanie pomóc w uzyskaniu wizy wyłącznie obywatelom Unii Europejskiej. W przypadku obywateli krajów spoza UE, konsul wymaga stawiennictwa osobistego w Ambasadzie Chin. W przypadku obywateli UE wymagane jest dołączenie zaświadczenia o zarejestrowaniu obywatela UE, polskiego dowodu osobistego lub ważnego potwierdzenia zameldowania pod adresem w Polsce

 • w przypadku braku rezerwacji hotelowej lub lotniczej prosimy o kontakt z biuremWiza biznesowa (M) wydawana jest osobom przyjeżdżającym w celach handlowych, na targi oraz rozmowy biznesowe z kontrahentami w Chinach. Wiza biznesowa może być jedno, dwu lub wielokrotna.Czas:

 • 7 dni – tryb normalny

 • 4 dni – tryb ekspresowy

Dokumenty :

 • 1 wypełniony wniosek wizowy elektronicznie

 • paszport ważny min. 6 miesięcy dłużej od daty zakończenia ważności wizy

 • 2 kolorowe aktualne zdjęcie paszportowe, twarz na wprost (3,5cm x 4,5cm)

 • zaproszenie od chińskiego kontrahenta

 • ksero pierwszej strony paszportu (strona ze zdjęciem)

  Koszt:

 • 445 zł tryb zwykły

 • 645 zł tryb ekspresowy

 • do powyższych sum należy doliczyć koszt pośrednictwa biura


  Uwaga

 • od 10 maja 2019 konsulat przyjmuje tylko wnioski uzupełnione elektronicznie

 • w zaproszeniu musi się pojawiać informacja o planowanej dacie pierwszej wizyty w Chinach (np od 6 maja do 10 maja) oraz o jaki rodzaj wizy strona chińska prosi (np wiza jednokrotna, wielokrotna etc.)

 • paszport składany w konsulacie Chin musi posiadać 3 całkowicie wolne, czyste obustronne kartki, nie muszą znajdować się obok siebie

 • ważność wizy: od 3 do 6 miesięcy od daty wydania (ostatni wjazd przed końcem upływu ważności wizy)

 • ilość dni: do 30 dni

 • wiza biznesowa może być jedno, dwu lub wielokrotna

 • zaproszenie biznesowe wystarczy w dobrej jakości przesłane drogą mailową. Oprócz podstawowych danych osobowych i informacji na temat wyjazdu na zaproszeniu musi być pieczątka firmy z Chin oraz posiadać podpis

 • nasze biuro jest w stanie pomóc w uzyskaniu wizy wyłącznie obywatelom Unii Europejskiej. W przypadku obywateli krajów spoza UE, konsul wymaga stawiennictwa osobistego w Ambasadzie Chin. W przypadku obywateli UE wymagane jest dołączenie zaświadczenia o zarejestrowaniu obywatela UE, polskiego dowodu osobistego lub ważnego potwierdzenia zameldowania pod adresem w Polsce

 • w przypadku braku rezerwacji hotelowej lub lotniczej prosimy o kontakt z biuremWiza studencka (X) podzielona jest na X1 i X2. X1 jest wydawana osobom, którzy przyjeżdżają do Chin na studia, zaawansowane studia lub prace na terenie Chin przez ponad 6 miesięcy. X2 jest wydawana dla osób, które przybywają do Chin w tym samym celu, ale na okres do 6 miesięcy. Wiza studencka jest zawsze jednokrotna.


  Czas:

 • 7 dni – tryb normalny

 • 4 dni – tryb ekspresowy

Dokumenty:

 • 1 wypełniony wniosek wizowy elektronicznie

 • paszport ważny min. 6 miesięcy dłużej od daty zakończenia ważności wizy

 • 1 kolorowe aktualne zdjęcie, twarz na wprost (3,5cm x 4,5cm)

 • oryginał formularzy JW201 lub JW202

 • rezerwacja lotnicza

 • ksero pierwszej strony paszportu (strona ze zdjęciem)  Koszt:

 • 445 zł tryb zwykły

 • 645 zł tryb ekspresowy

 • do powyższych sum należy doliczyć koszt pośrednictwa biura


  Uwaga

 • od 10 maja 2019 konsulat przyjmuje tylko wnioski uzupełnione elektronicznie

 • stawiennictwo w przypadku wiz studenckich jest osobiste, możemy jedynie pomóc w odbiorze paszportu z wizą

 • paszport składany w konsulacie Chin musi posiadać 3 całkowicie wolne, czyste obustronne kartki, nie muszą znajdować się obok siebie

 • ilość dni: do 30 dni, przedłużenie wizy na miejscu w Chinach

 • wiza studencka jest zawsze jednokrotna

 • należy dostarczyć oryginał i kopię formularzy JW201 lub JW 202 – potwierdzenie o przyjęciu do szkoły w Chinach

 • posiadacze X1 ubiegają się o zezwolenie na pobyt czasowy z lokalnego Biura Bezpieczeństwa Publicznego (PSB) w ciągu 30 dni od wjazdu do Chin. Zezwolenie na pobyt czasowy może zostać wydane z prawem od 180 dni do 5 lat. Posiadacze X2 przebywają w Chinach w czasie trwania określonym w wizie i nie ma potrzeby, aby ubiegali się o tymczasowe zezwolenie na pobyt.

Wiza pracownicza (Z) jest wydawana osobom, w celu podjęcia zarobkowej pracy w Chinach. Wiza pracownicza jest zawsze jednokrotna  Czas:

 • 7 dni – tryb normalny

 • 4 dni – tryb ekspresowy

Dokumenty : • 1 wypełniony wniosek wizowy elektronicznie

 • paszport ważny min. 6 miesięcy dłużej od daty zakończenia ważności wizy

 • 1 kolorowe aktualne zdjęcie, twarz na wprost (3,5cm x 4,5cm)

 • zezwolenie na podjęcie pracy, wystawione przez Ministerstwo Pracy Chińskiej Republiki Ludowej,

 • zaproszenie do wizy pracowniczej wystawione przez Ministerstwo Pracy Chińskiej Republiki Ludowej

 • rezerwacja lotnicza

 • ksero pierwszej strony paszportu (strona ze zdjęciem)

Koszt:

 • 445 zł tryb zwykły

 • 645 zł tryb ekspresowy

 • do powyższych sum należy doliczyć koszt pośrednictwa biuraUwaga

 • od 10 maja 2019 konsulat przyjmuje tylko wnioski uzupełnione elektronicznie.

 • stawiennictwo w przypadku wiz pracowniczych jest osobiste, możemy jedynie pomóc w odbiorze paszportu z wizą

 • paszport składany w konsulacie Chin musi posiadać 3 całkowicie wolne, czyste obustronne kartki, nie muszą znajdować się obok siebie

 • wiza jest ważna przez 30 dni od daty przybycia, podczas których osoba aplikująca i  pracodawca muszą ubiegać się o tymczasowe zezwolenie na pobyt na czas trwania umowy, minimum 90 dni i maksymalnie 5 lat

 • wiza pracownicza jest zawsze jednokrotna

 • należy dostarczyć oryginał i kopię zezwolenia na podjęcie pracy, wystawione przez Ministerstwo Pracy Chińskiej Republiki Ludowej oraz  zaproszenie do wizy pracowniczej wystawione przez Ministerstwo Pracy Chińskiej Republiki Ludowej

Wiza rodzinna (S) ma dwie kategorie S1 i S2. S1 wydaje się członkom najbliższej rodziny w celu przyjazdu i długoterminowych wizyt rodzinnych cudzoziemcom przebywającym w Chinach w celu podjęcia pracy lub nauki. Wizy S2 wydawane są "członkom rodziny" posiadaczy wizy pracowniczej Z i studenckiej X. Różnica między S1 i S2 polega na tym, że S1 pozwala na pobyt dłuższy niż sześć miesięcy, podczas gdy S2 wydaje się na krótsze wizyty.  Czas:

 • 7 dni – tryb normalny

 • 4 dni – tryb ekspresowy

Dokumenty:

 • 1 wypełniony wniosek wizowy elektronicznie

 • paszport ważny min. 6 miesięcy dłużej od daty zakończenia ważności wizy

 • 1 kolorowe aktualne zdjęcie, twarz na wprost (3,5cm x 4,5cm)

 • zaproszenie od osoby przebywającej w Chinach lub z urzędu

 • rezerwacja lotnicza

 • ksero pierwszej strony paszportu (strona ze zdjęciem)

 • kserokopię paszportu osoby zapraszającej i dokumentu pobytowego.

 • oryginał i kserokopię zaświadczenia, takiego jak akt małżeństwa, akt urodzenia, zaświadczenie o pokrewieństwie wykazujące najbliższy związek rodzinnyKoszt:

 • 445 zł tryb zwykły

 • 645 zł tryb ekspresowy

 • do powyższych sum należy doliczyć koszt pośrednictwa biura

Uwaga

 • od 10 maja 2019 konsulat przyjmuje tylko wnioski uzupełnione elektronicznie

 • paszport składany w konsulacie Chin musi posiadać 3 całkowicie wolne, czyste obustronne kartki, nie muszą znajdować się obok siebie

 • zaproszenie wystawione przez osobę lub krewnego, który pracuje lub studiuje w Chinach, musi zawierać informacje o wnioskodawcy (pełne imię i nazwisko, płeć, data urodzenia itd, informacje na temat wizyty cel wizyty, data przyjazdu i wyjazdu, miejsce zamierzonego pobytu, relacje między wnioskodawcą, a zaproszoną osobą, finansowe źródło utrzymania, itp.)

 • posiadacze wizy S1 muszą złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy w ciągu 30 dni od daty wjazdu na teren Chin. Zezwolenie na pobyt można wydać na co najmniej 90 dni, a maksymalnie na pięć lat. Posiadacze S2 muszą pozostać w Chinach w okresie obowiązywania wizy.

 • nasze biuro jest w stanie pomóc w uzyskaniu wizy wyłącznie obywatelom Unii Europejskiej. W przypadku obywateli krajów spoza UE, konsul wymaga stawiennictwa osobistego w Ambasadzie Chin. W przypadku obywateli UE wymagane jest dołączenie zaświadczenia o zarejestrowaniu obywatela UE, polskiego dowodu osobistego lub ważnego potwierdzenia zameldowania pod adresem w Polsce

 • w przypadku braku rezerwacji  lotniczej prosimy o kontakt z biuremZapisz się do newslettera

 
Zapisz Wypisz