Telefon+48 42 6306070
tel/fax +48 42 6306800
tel. kom. +48 577 059 933
Szanowni klienci, biuro jest już czynne! Zapraszamy pon-pt: 10:00-16:00
wycieczki do Wiednia

AGENCJA TURYSTYCZNA

wczasy w Czarnogórze

WCZASY

WYCIECZKI

KONFERENCJE, INCENTIVE

WILEJKA - Wizy Białoruś
Wizy RosjaWizy Chiny Wzy IndieWizy KanadaWizy AustraliaWizy Białoruś

Wizy Białoruś

WIZY NA BIAŁORUŚ dla obywateli Polski


Szanowni Państwo informujemy że, przy wjezdzie na Białoruś wymagane jest posiadanie testu na COVID-19 ( 24 h przed wjazdem wykonany ). Wznawiamy naszą pomoc w celu otrzymania wiz i przepustek.


Dokumenty w Konsulacie Republiki Białoruś składamy we wtorki i piątki w godz. 08:00 a 09:00.DOKUMENTY NIEZBĘDNE DLA UZYSKANIA WIZY NIEZALEŻNIE OD CELU PODRÓŻY


WNIOSEK WIZOWY:

Formularz wniosku należy wypełnić w formie elektronicznej i wydrukować jednostronnie. Złożyć podpis taki jak w paszporcie. /do pobrania na naszej stronie/


ZDJĘCIE:

Wymiary – 35 x 45 mm, na jednolitym jasnym tle, na wprost, wyraźne, bez odcieni i przebarwień,

70-80% zdjęcia w układzie pionowym powinna zajmować twarz, nie starsze niż 6 miesięcy (typ: zdjęcie paszportowe).


PASZPORT (oryginał):

Paszport powinien zawierać podpis i być ważny co najmniej 3 miesiące po ukończeniu okresu ważności wizy oraz koniecznie zawierać co najmniej dwie czyste strony.


osoby niepełnoletnie: świadectwo urodzenia, kopie stron paszportów rodziców, zawierające dane osobiste ze zdjęciem


UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE /TU EUROPA lub TU AXA/ pokrywające cały okres pobytu które można wykupić w:

Agencji Turystycznej WILEJKA Wojciech M. Leszek
90 - 269 Łódź ul. Piotrkowska 20
tel. kom. +48 577 059 933
tel. +48 42 630 68 00 tel. +48 42 630 60 70 wilejka@wilejka.pl

FILIA:

95-100 Zgierz, Plac Kilińskiego /inf. turystyczna/

tel. +48 782 651 736 zgierz@wilejka.info


PLUS DODATKOWE DOKUMENTY DO UZYSKANIA WIZ:


WIZA PRYWATNA


w zależności od indywidualnej sytuacji czy możemy udowodnić pokrewieństwo wybieramy odpowiedni zestaw dokumentów.1 zaproszenie wystawione przez Urząd ds. Obywatelstwa i Migracji (oryginał) - dla znajomych,

przyjaciół

2 zaproszenie (oryginał) od osoby zapraszającej – dla bliskiej rodziny /wzór poniżej/

- dokumenty potwierdzające pokrewieństwo (oryginał + kopia)

- kopia strony paszportu osoby zapraszającej ze zdjęciem oraz z pieczęcią o miejscu zameldowania 

na Białorusi /do pobrania poniżej/3. Zgłoszenie poważnej choroby lub śmierci bliskiego krewnego lub członka rodziny (małżonka),

poświadczone przez lekarza, akt zgonu.

opłata godnie z aktualną taryfą opłat konsularnych lub bez opłaty konsularnej (gdy są

dokumenty potwierdzające pokrewieństwo (oryginał + kopia).


Tylko kompletne zestawy dokumentów są akceptowane do rozpatrzenia.

Konsul może zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających dane zawarte we wniosku wizowym oraz zaprosić osobę ubiegającą się o wizę na rozmowę w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień.


Warto wiedzieć:

- wiza wydawana jest osobom wjeżdżającym na Białoruś w celach prywatnych

- ważność wizy i ilość dni pobytu jest zgodna z datami podanymi we wniosku wizowym

- w przypadku bliskiej rodziny i oryginału zaproszenia z Białorusi jest możliwość uzyskania wiz bez

opłaty konsularnej

- Polacy mają możliwość bezwizowego wjazdu na terytorium Republiki Białoruś do 30 dni wyłącznie

przez lotnicze przejście graniczne – przylot i wylot musi nastąpić przez lotnisko w Mińsku

- osoby przylatujące  do Białorusi samolotami z Rosji, muszą posiadać wizę

- w przypadku ruchu bezwizowego przez lotnisko w Mińsku nie są wymagane żadne zaproszenia,

potwierdzenie rezerwacji hotelu, podanie adresu zamieszkania, zameldowanie tylko polisa

ubezpieczeniowa – zachęcam do zakupu jej w naszym biurze.


Pobierz dokumenty:


Wzór zaproszenia do wizy prywatnej rodzina


WIZA BIZNESOWA


Wiza biznesowa na Białoruś jest przeznaczona dla osób wjeżdżających w celach biznesowych (rozmowy handlowe, wizyta na targach) oraz serwisowych (montaż i naprawa urządzeń)


DOKUMENTY:

- wniosek

- 1 zdjęcie

- paszport

- ubezpieczenie

Wiza służbowa, biznesowa (jedno- i dwukrotna do 30 dni pobytu):
- podanie (ходотайство) od białoruskiej firmy turystycznej (wzór jest na stronie internetowej

Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Białoruś 

Wiza Biznesowa (wielokrotna krótkoterminowa do 90 dni pobytu):
- podanie od firmy białoruskiej na blankiecie firmowym (wzór jest na stronie internetowej Ministerstwa

Spraw Zagranicznych Republiki Białoruś 

Wiza Biznesowa (wielokrotna długoterminowa do roku):

- oryginał podania od firmy białoruskiej na blankiecie firmowym adresowane do Wydziału

Konsularnego Ambasady (wzór jest na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Republiki Białoruś 
- wypis (oryginał, w szczególnych sytuacjach - kopia potwierdzona przez białoruskiego notariusza)

z Rejestru państwowego Osób Prawnych oraz Przedsiębiorców Indywidualnych Republiki Białoruś

o rejestracji firmy białoruskiej;
- kopię umowy (kontraktu lub ugody o współpracy) pomiędzy firmami poświadczoną pieczątką ze

strony białoruskiej osoby prawnej lub firmy zagranicznej;
- dokument potwierdzający fakt pracy obcokrajowca w firmie, która zawarła umowę z białoruską osobą

prawną, wystawiony na druku firmowym ze strony firmy zagranicznej oraz podpisany przez osobę jej

zarządzającą. (oryginał).


Do pobrania wzór zaproszenia biznesowego:
Warto wiedzieć:

- pierwsza wiza służbowa na Białoruś może być jednokrotna, kolejna wiza może być wielokrotna

roczna

- konsul może zażądać dodatkowych dokumentów

WIZA TRANZYTOWA


Wiza tranzytowa wydawana jest osobom chcącym przedostać się tranzytowo przez teren Republiki Białoruś. Wiza może być jedno, dwu, lub wielokrotna krotna.


DOKUMENTY:

- wniosek

- 1 zdjęcie

- paszport

- ubezpieczenie

- ksero wizy państwa docelowego

- kopie biletu lotniczego lub kolejowego


Warto wiedzieć:

- wiza uprawnia tylko do przejazdu tranzytowego przez Białoruś

- wydawana jest na podstawie ważnej wizy rosyjskiej

- daty wizy określane są przez daty ważności wizy rosyjskiej

- na każdy przejazd przez terytorium Republiki Białoruś są maksymalnie 2 dni


WIZA TURYSTYCZNA


Wiza turystyczna na Białoruś jest przeznaczona dla osób wjeżdżających w celach turystycznych (wizyta w sanatorium, agroturystyki, zorganizowaną wycieczkę przez białoruskiego touroperatora)


DOKUMENTY:

- wniosek

- 1 zdjęcie

- paszport

- ubezpieczenie

- zaproszenie od białoruskiej spółki turystycznej, podmiotu agroturystyki, białoruskiego sanatorium

(uzdrowiska) lub organizacji zdrowia(wystarczy przesłać drogą mailową lub faxem). 

- w przypadku wyjazdu na czas pobytu do 10 dni potwierdzenie rezerwacji hotelu na blankiecie

firmowym. Akceptowane są również potwierdzenia rezerwacji z systemów internetowych (e.g.

Booking.com, Hotels.com).

- Dopuszczalne jest potwierdzenie rezerwacji mieszkań do wynajmu wynajmowanych w określony

sposób (umowa najmu).


Wzór zaproszenia do wizy turystycznej
WIZA DLA KIEROWCÓW


Wiza dla kierowców na Białoruś jest przeznaczona dla osób, którzy przewożą towar samochodami ciężarowymi.

DOKUMENTY:

- wniosek

- 1 zdjęcie

- paszport

- ubezpieczenie

- zaświadczenie o zatrudnieniu w charakterze kierowcy

- podanie na papierze firmowym skierowanie do Ambasady Białorusi w Polsce wydział Konsularny w

Warszawie z prośbą o wydanie wizy

- ksero prawa jazdy (obie strony)

- kopia licencji na przewozy międzynarodowe

- pismo z ZMPD


Warto wiedzieć:

- wiza wydawana jest tylko dla kierowców w celu przewozu towarów

- ważność wizy  jest zgodna z datami podanymi we wniosku wizowym

- ilość dni pobytu to maksymalnie 180, w ramach wizy wielokrotnej rocznej


CENY WSZYSTKICH RODZAJÓW WIZ


35 euro – tryb normalny wiza: jednokrotna, dwukrotna, wielokrotna

70 euro – tryb ekspresowy wiza: jednokrotna, dwukrotna, wielokrotna

dzieci do lat 12 bez opłaty

+ nasze pośrednictwo

- wiza w trybie normalnym 100 zł /czas oczekiwania ok. 14 dni/

- wiza w trybie ekspres 130 zł /czas oczekiwania ok 4 dni/


Uwagi

- Dokumenty niezbędne do otrzymania wizy należy składać nie wcześniej niż 3 miesiące przed

zaplanowaną podróżą.

- Konsul może zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających dane zawarte we wniosku

wizowym oraz zaprosić osobę ubiegającą się o wizę na rozmowę w celu złożenia dodatkowych

wyjaśnień.

- Konsulat Republiki Białoruś ma prawo odmówić wydania wizy, bez zwrotu kosztów i podania

przyczyny.


W przypadku wizy dla grupy od 10 os. cena za pośrednictwo jest do negocjacji.


W PRZYPADKU ODMOWY WYDANIA WIZY OPŁATA NIE ULEGA ZWROTOWIRUCH BRZWIZOWY


Od 10 listopada 2019 r. na Białorusi obowiązuje nowy system bezwizowego wjazdu.

Długość pobytu obcokrajowców na terytorium Republiki Białorusi wydłuża się do 15 dni.
 
Podstawą wjazdu na terytorium Białorusi bez wizy jest posiadanie przepustki wjazdowej oraz ważnego ubezpieczenia zdrowotnego, do nabycia w AT WILEJKA.


Osoby planujące pozostać dłużej niż 5 dni muszą pamiętać o obowiązku meldunku.


BRZEŚĆ-GRODNO-PUSZCZA BIAŁOWIESKA


Kolor zielony oznacza teren bezwizowyBezwizowy wjazd na teren Białorusi pozwala po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia na zwiedzanie: „BRZEŚĆ-GRODNO” – Brześć oraz rejony Kamieniecki, Zhabinkowski, Prużański, Brzeski,

Grodno oraz rejony Grodzieński, Swisłocki, Berestovitsky, Volkovysky, Voronovsky, Lidski

i Schuchinsky.


DOKUMENTY:


- ankieta wizowa

- kolorowy skan pierwszej strony paszportu (strona ze zdjęciem)

- obowiązkowe ubezpieczenie kosztów leczenia honorowane na terenie Białorusi (TU EUROPA lub

TU AXA) można wykupić w naszym biurze.


Do pobrania ankieta:

DOKUMENTY:


Warto wiedzieć:


- zezwolenie jest zawsze jednokrotne

- przekroczyć granicę państwową Republiki Białorusi z Rzecząpospolitą Polską można w punktach

kontrolnych: Berestovitsa (Bobrovniki), Bruzgi (Kuznitsa Belostotskaya), Brest (Terespol),

Domachevo (Slovatichi), Peschatka (Połovtsy), uproszczone przejścia dla pieszych Perov

(Białowieża) i Lesnaya (Rudavka);

- Przez stacje kolejowe i lotniska w Grodnie i Brześciu (kolejowy punkt kontrolny Brześć (Terespol)

oznacza punkt kontrolny na stacji kolejowej Brześć-Wostochny w centralnej dzielnicy Brześcia).

- od 10 listopada 2019 r można przebywać do 15 dni bez wizy na bezwizowym terytorium Brześcia-

Grodna

- osoby planujące pozostać dłużej niż 5 dni muszą pamiętać o  obowiązkowej rejestracji w serwisie

Migracji czyli zameldowaniu się

- organami rejestrującymi /meldującymi/ w Republice Białorusi są:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych;

Urząd Spraw Wewnętrznych;

Hotel;

Ośrodek sanatoryjno-uzdrowiskowy;

Podmiot agroturystyki


CENA UZYSKANIA PRZEPUSTKI

 

80 zł


Czas oczekiwania 1 – 2 dni

AT WILEJKA Wojciech Leszek

Bank: PKO BP 19 1440 1231 0000 0000 0427 8445
wilejka@wilejka.pl zgierz@wilejka.info
www.wilejka.pl

Oferta zamieszczona na stronie ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych
.Zapisz się do newslettera

 
Zapisz Wypisz